با توجه به شیوع کرونا و لزوم حفظ فاصله گذاری اجتماعی و در راستای حفظ سلامتی مشتریان و پرسنل ، برای جلوگیری از ازدحام در زمان شروع به کار شرکت ، از مشتریان محترم درخواست می گردد مشخصات خواسته شده را در فرم تعیین وقت مراجعه برای گارانتی و تعمیرات تکمیل نموده و زمان مراجعه خود را دریافت نمایید.

نمایندگان فروش

نزدیکترین نمایندگی سازگار به خود را پیدا کنید

نام فروشگاهمدیر فروشگاهشهرتلفنپیش شماره
پی سی سنترآقای ملک پورآمل44225098011
فروشگاه عصر جدیدآقای حاجی پور الیاسی آمل44234463011
فروشگاه ابهرنتآقای کاظمیابهر35244444024
آسمان تکآقای مقدسیاراک34225050-40086
مرکز کامپیوتر پنتیومآقای پیمان قدیریاراک32220666086
محاسب ارقام (تاک نت)آقای مهدی گهرفرارومیه32250128044
پردازش داده طلوع سبزآقای گرگ یراقاصفهان32343054031
سایان سیستم ماندگارآقای شیرانیاصفهان32369059031
سرزمین رایانه 3آقای فاروغ زادهاهواز-بازار بزرگ طالقانی 3122061
رایان اندیشآقای مرادیایلام33383834084
فروشگاه پارس ارقامآقای گلچینبابل33222226011
زمرد رایانهآقای مختاریبیرجند32231418056
ستاره درخشانآقای اسکندریتهران - مجتمع پایتخت88878637021
فن آوران پایتختآقای هومن اشتریتهران - مجتمع پایتخت88791814-16021
فناوران عصر توسعه لوتوسآقای محمد حسن محمدی تهران - مرکز کامپیوتر ایران 88851838-88949384021
دهکده جهانیآقای ضیابریرشت32223993013
شبکه سبز رايانه گسترآقای فرحبخشرشت32242010013
مرکز کامپیوتر سلماسآقای جلیلیسلماس35222447-9044
شهر کامپیوتر فافاآقای تمیسشیراز32315151071
هدیش ارتباط نسل نو آقای رستگارشیراز36474192071
تجهیزات کامپیوتر نوینآقای حسین زادهقائم شهر42227788012
پردازشگرآقای محمدزادهقزوین33354423-6028
خانه وبآقای کیمازقم37830404025
فنی مهندسی سپهر رایان کویرآقای فاطمیکرمان32487293034
مرکز کامپیوتر وهابیآقای وهابیگنبد کاووس33222220-7017
افق ره آورد نوآورانآقای خوراشادیمشهد37655400051
سیستم پردازان سازگار ارقام شرقآقای مولوی زادهمشهد37286866051
مشهد کالاآقای ابراهیمیمشهد31501051
کامپیوتر آواتآقای حفیظیمیبد27748210035
نوین رایانهآقای ملونیهمدان38274535081
بانيان دانش سروستانآقای قانعیزد37262409035