نمایندگان فروش

نزدیکترین نمایندگی سازگار به خود را پیدا کنید

نام فروشگاهمدیر فروشگاهشهرتلفنپیش شماره
پی سی سنترآقای ملک پورآمل22250970121
فروشگاه عصر جدیدآقای حاجی پور الیاسی آمل44255506-8011
مبین رایانهآقای جقتاآمل2297494-60121
آسمان تکآقای مقدسیاراک22316320863
مرکز کامپیوتر پنتیومآقای پیمان قدیریاراک22206660861
تك گستر رايانه پايتخت آقای هادیفراردبیل32250260045
نگین رایانهآقای صفریاردبیل32242020045
محاسب ارقام (تاک نت)آقای مهدی گهرفرارومیه22501280441
اروم نگار رايانهآقای قوچخانی اروميه - پاساژ فيليپس22442410443
آذر تحلیلآقای بهپوراسلامشهر23645860228
سایان سیستمآقای شیرانیاصفهان32369059031
مجموعه طلوع سبز آقای گرگ یراق اصفهان 32342817031
آذرخشآقای سجادیاهواز32231841061
داده پردازی جهانآقای جهانشاهیاهواز32238141-2061
كرخه رايانه آقای دولتی زادهاهواز32230291061
رایان اندیشآقای مرادیایلام33364206084
فروشگاه پارس ارقامآقای گلچینبابل33222226011
فنی و مهندسی لاوان تجهیز بمآقای جعفری زادهبم22215950344
تکنو سیستم لیانآقای متقیبوشهر32543080077
شیف رایانه بوشهرآقای جاویدیبوشهر35563444077
کامپیوتر و ماشینهای اداری راموناآقای فرضی پورتالش4224966-80182
رایان دیتاآقای سلطانیتبریز33367729041
رایان سیستمآقای اوجاقیتبریز35548882041
آراد پردازش بهارآقای امیر اسدیتهران66461919021
پیشرو رایانهآقای مرتضویتهران88660890-3021
کامپیوتر هزاره سومآقای باطنیتهران - خیابان پیروزی33105453021
زیتونآقای لطفیتهران - مجتمع ایران88806747021
ایران نوینآقای سعید سرآبادانیتهران - مجتمع رضا66950332021
فروشگاه لوتوس آقای محمد حسن محمدی تهران - مرکز کامپیوتر ایران 88851838-88949384021
پیامد رایانه سازگارآقای کوهستانیتهران- بازار ولیعصر86036334-86036390-86036305021
فرهنگ مهر حامد خرم آبادآقای توکلیخرم آباد22066660661
نیک افزارآقای طباطباییخوی22206100461
پارسان افزارآقای کریمی مهردزفول22710100641
بیدار رایانه شمالآقای صابریرشت35503811013
دهکده جهانی پاکآقای ضیابریرشت32223993013
رایانه ولیعصرآقای فرحبخشرشت32242010013
پانیذ آوا رایانهآقای بیات - آقای مبینیزنجان35267474024
کامپیوتر سلماسآقای جلیلیسلماس5222447-90443
میلاد رایانهآقای عباسیشهرکرد32243414038
پرسیا سیستم نوینآقای بدرشیراز32323820071
شهر کامپیوتر فافاآقای تمیسشیراز32315151071
مرکز کامپیوتر هدیشآقای رستگارشیراز36474192071
تجهیزات کامپیوتر نوینآقای حسین زادهقائم شهر22277880123
آریا مین سیستم البرزآقای کمپانیهقزوین33326154028
پردازشگرآقای محمدزادهقزوین33354423-6028
فرا انفورماتیکآقای فتاحیقم37747795-6025
ماشنهای اداری عصر حافظهآقای بهزادفرکرج32214621026
فنی مهندسی سپهر رایان کویرآقای فاطمیکرمان32464843034
كامپيوتر مهرگان سيستم كرمانشاه آقای زارعکرمانشاه37270007083
دژ آهنگ پایاآقای میر صادقیگرگان32337411017
دیتا رایانه شمالآقای افشارلاهیجان22323800141
زریبار رایانهآقای بانیمریوان32292960875
افق ره آورد نانو تراشهآقای مدیریمشهد37038051
افق ره آورد نوآورانآقای خوراشادیمشهد37655400051
تجارت ماندگار راتاآقای علی عقیلیمشهد38441518051
سیستم پردازان سازگار ارقام شرقآقای مولوی زادهمشهد37286866051
مشهد کالاآقای ابراهیمیمشهد31501051
کامپیوتر آواتآقای حفیظیمیبد77482100352
کیهان پردازشآقای اسلامیمیبد7745008-90352
موسسه پردیس نجف آبادآقای بشیر جعفرینجف آباد27445000331
نوین رایانهآقای ملونیهمدان38274535081
خانه کامپیوتر یزدآقای تولایییزد37250857035
هما رایانهآقای مدرس زادهیزد36220160035