با توجه به شیوع کرونا و لزوم حفظ فاصله گذاری اجتماعی و در راستای حفظ سلامتی مشتریان و پرسنل ، برای جلوگیری از ازدحام در زمان کار شرکت ، از مشتریان محترم درخواست می گردد مشخصات خواسته شده را در فرم تعیین وقت مراجعه برای گارانتی و تعمیرات تکمیل نموده و طبق زمان انتخاب شده مراجعه نمایید.

نمایندگان فروش

نزدیکترین نمایندگی سازگار به خود را پیدا کنید

نام فروشگاهمدیر فروشگاهشهرتلفنپیش شماره
آسمان تکآقای مقدسیاراک34225050-40086
تك گستر رايانه پايتخت آقای هادیفراردبیل32250260045
نگین رایانهآقای صفریاردبیل32242020045
اروم نگار رايانهآقای قوچخانی اروميه - پاساژ فيليپس32244241044
آذر تحلیلآقای بهپوراسلامشهر563645860210
پردازش داده طلوع سبزآقای گرگ یراقاصفهان32343054031
سایان سیستم ماندگارآقای شیرانیاصفهان32369059031
آذرخشآقای سجادیاهواز32230271061
رایان اندیشآقای مرادیایلام33383834084
فنی و مهندسی لاوان تجهیز بمآقای جعفری زادهبم44221595034
رایان دیتاآقای سلطانیتبریز33367729041
رایان سیستمآقای اوجاقیتبریز35531975041
آراد سیستمآقای امیر اسدیتهران66461919021
ایده پردازان فناوری ارتباطات آرادآقای رادتهران66171950021
پارس همراه رسا آقای رسائیتهران66769465021
پیشرو رایانهآقای مرتضویتهران88660890-3021
رهپویان اندیشه دناآقای نادریتهران26244685021
رئالآقای رحیمیانتهران88591498021
شميران رايانهآقای درویش آزادتهران22718220021
مدرن سامانه پارسآقای مولایی پریزادتهران - خيابان نجات اللهی88800490021
فناوران عصر توسعه لوتوسآقای محمد حسن محمدی تهران - مرکز کامپیوتر ایران 88851838-88949384021
فرهنگ مهر حامد خرم آبادآقای توکلیخرم آباد32220608066
نیک افزارآقای طباطباییخوی36220610044
همراه ارتباطات طلائی شمس آقای زرخانیخوی36222277044
پارسان افزارآقای کریمی مهردزفول42271010061
بیدار رایانه شمالآقای صابریرشت35507498013
دهکده جهانیآقای ضیابریرشت32223993013
شبکه سبز رايانه گسترآقای فرحبخشرشت32242010013
تعاونی رزگستر رایانه شمالآقای دیانتساری33201363011
میلاد رایانهآقای عباسیشهرکرد32243414038
پرسیا سیستم نوینآقای بدرشیراز32362056071
شهر کامپیوتر فافاآقای تمیسشیراز32315151071
هدیش ارتباط نسل نو آقای رستگارشیراز36474192071
تجهیزات کامپیوتر نوینآقای حسین زادهقائم شهر42227788012
آریا مین سیستم البرزآقای کمپانیهقزوین33326154028
پردازشگرآقای محمدزادهقزوین33354423-6028
فرا انفورماتیکآقای فتاحیقم37747795-6025
موبايل کياتلآقای مقدسیقم37740422025
مهندسی طیف رایانه هوشمند قمآقای نبوی وشارهقم37731660025
فنی مهندسی سپهر رایان کویرآقای فاطمیکرمان32487293034
بهفر کامپيوتر غرب کرمانشاهآقای بهفرکرمانشاه37270007083
دیتا رایانه شمالآقای افشارلاهیجان42232383013
افق ره آورد نوآورانآقای خوراشادیمشهد37655400051
بازرگاني تجارت ماندگار راتاآقای علی عقیلیمشهد38441518051
سیستم پردازان سازگار ارقام شرقآقای مولوی زادهمشهد37286866051
مشهد کالاآقای ابراهیمیمشهد31501051
مرکز ماشین های اداری تندیسآقای بشیر جعفرینجف آباد42744500031
نوین رایانهآقای ملونیهمدان38274535081