مشتریان محترم : با توجه به اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا مجموعه شرکت های سازگارارقام شامل بخش های فروش و گارانتی در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 2و3 مرداد ماه 1400 تعطیل می باشد.