مرکز خدمات و گارانتی سازگار (امتداد سازگار) :

  • خیابان میرزای شیرازی ، بالاتر از خیابان مطهری ، خیابان ناهید ، پلاك 17
  • 1596956511
  • 021-8701
  • 021-8701
  • گوگل مپ

دفتر فروش:

  • خیابان میرزای شیرازی ، بالاتر از خیابان مطهری ، خیابان ناهید ، پلاك 57
  • 1595757711
  • 021-88721917
  • 021-88708990
  • گوگل مپ